005

Łazieneczka w Hobbicie 🙂 – Malutka, ale ma wszystko, czego trzeba do życia niziołkom 🙂